UV - DACHS I.                                                         UV - STÖR I.


UV - NANNY                                                          UV - SCHWALBE V.

UV - SCHWALBE II                                               UV - HECHT 3

UV -SILBERFISCH.                                              UV -SEEZUNGE

UV - Pottwal.                                                      Schaubergwerk MORASSINA

UV - Klippfisch & LS Gera. 

Bis 2013, Glück Auf !

© Team Bunkersachsen 2012

         Zurück nach oben